Kilka słów o wężach hydraulicznych

węże hydrauliczne

Węże hydrauliczne używane są zwykle w układach hydraulicznych do przenoszenia mocy oraz sterowania. Można je spotkać we wszelakich maszynach budowlanych, np. koparkach. Węże hydrauliczne z reguły są wykonane z gumy. Mogą posiadać różne oploty:

  • oploty tekstylowe (1 – 2 warstw)
  • oploty z drutu stalowego (1 – 3 warstw)
  • oploty spiralne z drutu stalowego (4 lub 6 warstw)

Węże hydrauliczne z reguły wypełnione są olejem hydraulicznym lub ewentualnie gazem sprężonym. Ciecze hydrauliczne dzielimy na:

  • oleje mineralne oraz syntetyczne (HL, HLP, HLPD)
  • emulsje wodno-olejowe (HFAE, HFAS, HFB)
  • emulsje wodno-glikonowe (HFC)
  • biodegradalne ciecze hydrauliczne (HETG, HEPG, HEES)

Wybór węża hydraulicznego musi być rozważnie podjętą decyzją. Należy uważnie dobrać przewód aby wartość maksymalnego ciśnienia roboczego była równa lub większa od maksymalnego ciśnienia panującego w układzie. Oczywiste jest, aby nie używać wartości ciśnienia rozrywającego do doboru węży hydraulicznych.

www.hydro-flex.pl

Aby węże hydraliczne działały jak najdłużej bez zwiększonego ryzyka awarii lub szybszego zużycia, należy upewnić się, że temperatury medium i otoczenia (stałe oraz chwilowe), nie przekraczają dozwolonych lub zalecanych zakresów temeratur pracy wybieranego węża hydraulicznego. Niezalecane jest także dobieranie węży hydraulicznych z promieniem gięcia mniejszym niż zalecany. Niedostosowanie się do tych, jakże ważnych kryteriów, może skutkować pogorszeniem parametrów węża hydraulicznego, uszkodzeniem lub powstaniem przecieków.

Należy także pamiętać, że nie tylko źle dobrany przewód może okazać się zawodny, ale także wykorzystywanie węża hydraulicznego na 100%. Jednoczesnie działające maksymalne ciśnienie pracy, maksymalna temperatura oraz minimalny promień gięcia, nie służą żywotności węży hydraulicznych oraz skracają ich trwałość.