Przewóz osób z Polski do Holandii

przewóz osób

Jeśli szykujemy się na przejazd z Polski do Holandii, trzeba zwrócić szczególną uwagę na wiarygodność firmy świadczącej usługi – przewóz osób Polska Holandia.

Warto sprawdzić certyfikaty oraz licencje posiadane przez danych przewoźników, jedne z najważniejszych to np.:

  • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  • certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób,
  • licencja dotycząca międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (wspólnota europejska).

Inne godne poświęcenia uwagi dokumenty to:

  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Upewnienie się, że firma świadcząca usługę przewozu osób Polska – Holandia, posiada odpowiednie pozwolenia na prowadzenie przewozów ludzi, jest szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa. Dokumenty te świadczą o tym, że działalność jest w pełni legalna i profesjonalna.

Po upewnieniu się, że przewoźnik prowadzi legalną działalność, godne do wzięcia pod uwagę są także: staż firmy, pracowników oraz potwierdzenie dokumentacją kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących przewóz osób Polska Holandia, np.:

  • świadectwo ukończenia podstawowego kursu Ratownictwa Drogowego PZM,
  • ubezpieczenie od zdarzeń na drodze, wynikających z winy przewoźnika.

przewóz osób z Polski do Holandii

Na witrynach wielu firm świadczących usługę przewozu osób z Polski do Holandii, widnieją galerie, w których, między innymi, umieszczone są zdjęcia pojazdów wykonujących usługi, dzięki czemu można przekonać się, czy nasz środek transportu spełnia nasze oczekiwania. Uwzględniane jest tam także z reguły serwisowanie busów oraz autokarów.